Connection 13 oktober: Dankbaar!?


We hebben een poosje moeten wachten op de volgende Connection, maar donderdagavond 13 oktober is het weer zover. We willen met elkaar God aanbidden omdat Hij dat zo waard is. De vraag is of dat altijd vanzelf gaat. Het thema voor deze keer is ‘Dankbaar!?’ Als het jij van tijd tot tijd een vraagteken achter dankbaarheid zet, dan ben je deze keer meer dan welkom. Altijd dankbaar zijn, het klinkt mooi, maar is nog niet zo eenvoudig. Je zult het herkennen in de liederen waarmee we, ook met onze vragen God willen aanbidden op deze avond en als je altijd dankbaar ben, kom dan zeker ook om je dank aan God te brengen.

Vanaf 6 oktober zullen we de playlist ook weer vooraf delen, zodat de nummers voor deze avond al bekend zijn en we met elkaar voluit kunnen zingen.