• Connection 6 juni: Levend Water

    Connection 6 juni: Levend Water

    Jezus zegt dat Hij het Levende Water is, maar tegelijk zegt Hij ook dat stromen van Levend Water uit ons binnenste zullen vloeien. Dat zegt Jezus op het moment dat bij het Loofhuttenfeest de priester met een kruik water wegdraagt. Die kruik is overvol en het was dan de gewoonte dat de kinderen er omheen…

    Read More