Wie wij zijn

Wij zijn enthousiast over Jezus, we organiseren avonden waarop we onze aanbidding bij God brengen. Met elkaar willen we Zijn naam grootmaken en dichter bij Hem komen. Elke avond heeft zijn eigen thema en liederen om dat thema. We zetten onze door God gegeven talenten in om een stukje van Gods koninkrijk zichtbaar te maken op aarde, dat de hemel de aarde raakt, Connection!