Wat is het Gebedsteam?

  • Waar het bij het Ministry/Gebedsteam op neerkomt is dat twee personen bidden voor een derde persoon, in de kracht van de Heilige Geest. Je zou ook kunnen spreken van ‘persoonlijk gebed/voorbede’ of ‘zegenend bidden’. Dienend bidden dus, om de ander te helpen door de kracht van de Heilige Geest. Het gaat hierbij niet om de personen die bidden, maar om God die door Zijn Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. Het ministryteam is standaard aanwezig bij Connection!

Hoe werkt het gebedsteam

  1. Het begint bij een persoon die om gebed vraagt en daarvoor naar het Gebedsteam gaat. De redenen waarom iemand om gebed vraagt kunnen verschillen. Dit kunnen grote zorgen of (lichamelijke/mentale) problemen zijn, maar juist ook hele kleine dingen zijn die iemand met God wil delen. Maar ook wanneer je gezegend wilt worden in iets wat je doet of ergens dankbaar voor bent. Het Gebedsteam is dus zeker niet alleen voor degenen die een grote last met zich meedragen, maar voor iedereen die dichter bij God willen leven. En wie wil dat nou niet? Wanneer iemand voor zich wil laten bidden zullen er altijd twee mensen zijn die hem of haar hierin zullen bedienen. Voor het gebed wordt altijd uitgelegd wat het gebed inhoudt en wordt er gevraagd of de persoon de handen opgelegd wil krijgen.
  2. Vervolgens zal één van de bidders de persoon vragen om zo specifiek als mogelijk aan te geven waar er voor gebeden mag worden.
  3. Nadat de gebedsvraag is vastgesteld, zullen de bidders bij goedkeuring de handen opleggen en het gebed beginnen met bemoedigende woorden over degene waarvoor wordt gebeden. Na deze woorden wordt het gebedspunt benoemt en Gods Geest uitnodigd in het gebed. Hier zal een stilte vallen, het moment waarin de bidders hun aandacht op God richten en luisteren wat God hen door een woord of beeld wil vertellen over de persoon waarvoor gebeden wordt. De bidders laten zich dus leiden door Gods Geest die tot hen spreekt in woorden en/of beelden. Je zult merken dat de bidders hiervoor even de tijd nemen.
  4. De stilte zal verbroken worden wanneer één van de bidders iets wil delen met de persoon, of de persoon zelf iets wil delen. Door de bidders zal gevraagd worden wat iemand voelt en denkt, waarna er naar voorkeur nog doorgebeden kan worden.
  5. Het gebed is afgelopen wanneer de persoon zijn of haar ogen opent of als één van de bidders vraagt of het zo goed is voor de persoon. Als dit zo is zullen de bidders vragen hoe de persoon het ervaren heeft, wat er gebeurde en of God misschien iets duidelijks heeft gemaakt. Bij voorkeur kan er doorgebeden worden en anders kan er waar nodig doorverwezen worden naar (gebeds)pastoraat of elders. Hierop zullen de bidders de persoon zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dit is in een notendop hoe het Gebedsteam in z’n werk gaat. Verder is nog belangrijk te noemen dat de gebedsduo’s vaak bestaan uit een man en een vrouw, maar andere combinaties zijn ook mogelijk. Er wordt staande gebeden op een rustige, maar zichtbare plaats. Het Gebedsteam is 100% vertrouwelijk, maar het is geen geheimzinnigheid en de gemeente mag zien dat het volkomen normaal is dat mensen voor zich laten bidden. Schaam je er dus vooral niet voor. Het Gebedsteam is dus een vorm van dienend bidden van het ene gemeentelid voor de ander. God kan en wil tot ons spreken via de Heilige Geest door medechristenen heen in de vorm van persoonlijke voorbede.

Contact

Benader ons bij een van de diensten of stuur een mail naar gebedsteam@hghg.nl. Let op: dit mailadres is alleen actief rondom de erediensten waar ministry plaatsvindt. Voor hulp op andere tijden kun je terecht bij je wijkouderling of bij het Kruispunt. Ook kun je hier terecht als je meer hulp nodig hebt dan alleen gebed

Het email-adres van Connection is hiervoor ook beschikbaar, te bereiken op: Email-Connection