Jezus zegt dat Hij het Levende Water is, maar tegelijk zegt Hij ook dat stromen van Levend Water uit ons binnenste zullen vloeien. Dat zegt Jezus op het moment dat bij het Loofhuttenfeest de priester met een kruik water wegdraagt. Die kruik is overvol en het was dan de gewoonte dat de kinderen er omheen joelden en probeerden om nat te worden van het water dat uit die kruik klotste. Op dat moment zegt Jezus tegen de menigte: Stromen van Levend Water zullen uit jullie binnenste vloeien. In Johannes 4:10 spreekt Jezus met de Samaritaanse vrouw. “Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,” zei Jezus, “maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”. Water staat bekend als dat wat leven geeft, eeuwig leven. De bron betekent dat we dat dat Levende Water ook weer uit mogen delen! Komende Connection willen we nadenken over Levend Water, we zien uit naar een prachtige avond waar we elkaar en God mogen ontmoeten!

Klik hier voor de playlist!

Je bent van harte welkom op 6 juni! We zien er naar uit jou te ontmoeten!

Connection 6 juni
Praktische informatie

Komende Connection avond houden we weer in de grote zaal van Zalencentrum: De Parel! Klik op de link onderaan de pagina voor de locatie van De Parel!

Heb je vragen? Of opmerkingen, voorafgaand aan deze Connection avond? Stuur gerust een mailtje via het e-mail logo onderaan de pagina.

Klik hieronder om Connection gelijk in je agenda te zetten!

Setlist 6 juni

  • De vreugde van U is mijn kracht – Opwekking 654
  • Wij geloven – Opwekking 747
  • Alzo lief had God – Opwekking 848
  • Bij U is de bron – Sela
  • Living Waters – Keith & Kristin Getty
  • Zie de stroom van Jezus’ liefde – Opwekking 674
  • Bron – Reyer & Chesron
  • Prijs God – Opwekking 894
  • Als een hert dat verlangt naar water – Opwekking 281
  • Zend mij – Opwekking 891
  • Het leven in mij – Opwekking 801
  • Hart vol lof – Opwekking 879